Bestyrelsen

Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges af forældrene på den årlige general-forsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for skolen, består af 7 medlemmer, og 1 medlem som bestyrelsen kan supplere sig med for indtil 1 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmerne, der vælges for 3 år ad gangen, afgår med 2 eller 3 en gang årligt. Genvalg kan finde sted.

Der vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen på Esbjerg Realskole konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer hvert år efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne er efter seneste generalforsamling konstitueret således:                                                                                                              

Formand:                                                  

Lisbeth Bailey                                                2497 0640

Næstformand:                                          

Thomas Helt                                                  2232 0220                                                                                                                 

Medlemmer:

Jens Peter Fjord                                            2326 1442                                                                            

Søren Jensen                                                 5194 9013          

Jakob Lund                                                    2213 1422                                                                           

Rikke Brandi Sørensen                                  2062 8069                                                                          

Helen Laustsen                                              2327 9729                                                                                                                                                                                                                                       

Suppleanter:                                       

Bent Würsching                                                              

Nanna Stæhr Jørgensen